Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Lipiec–sierpień 2001 r. — badania archeologiczne
na terenie grodziska i cmentarzyska w Gieczu

Foto: 7,9 kB Foto: 6,1 kB Foto: 6,6 kB
A oto kilka ujęć z badań na terenie cmentarzyska znajdującego się bezpośrednio na północ od grodziska. Udział w bada­niach biorą studenci z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, w ramach swoich corocznych obowiązkowych praktyk wykopaliskowych
Foto: 6,3 kB Foto: 6,6 kB Foto: 6,4 kB
Ze względu na szczupłość funduszy przeznaczonych na badania wykopaliskowe (a właściwie prawie całkowity ich brak) w tym roku wszystkie prace muszą wykonywać niestety studenci-praktykanci sami. Także te najbardziej męczące i mało atrakcyjne ze względów poznawczych, jak zdejmowanie warstwy ornej. Ale cóż robić, groby będą dopiero pod nią
Foto: 7,6 kB Foto: 9,1 kB Foto: 9,4 kB
Kabłączki skroniowe, najpopularniejsza ozdoba noszona przez słowiańskie kobiety. Na zdjęciach kabłączki (już po kon­ser­wacji) z badań w w latach 1999–2000. Naprawdę warto wylać trochę potu, aby znaleźć coś takiego. Więcej zdjęć ozdób znajdziesz  >>  tutaj
Foto: 3,6 kB Foto: 5,3 kB Foto: 6,4 kB
W 2000 roku w jednym z grobów zna­le­ziono szkielet kobiety z pierścionkiem na palcu. Oto on Badania na terenie kościoła grodowego pw. św. Jana Chrzciciela w roku 2001 praktycznie nie są prowadzone (znowu te pieniądze!) ... ... chociaż coś się tam dzieje. W jednym wykopie trwa praca
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW