Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Monety z Giecza

Foto: 7,8 kB Foto: 7,9 kB
Szeląg z mennicy w Ujazdowie (1661 r.). Mała gło­wa, małe sio­dło; waga 0,91 g, ø 15,4 mm (nr inw. 425/93) Kwartnik (ternar) Zygmunta III z Łobżenicy (1627 r.). Na awersie inicjał S, z boków 2–7, S...DGREX POM D L. Na rewersie herb wielo­polowy bez korony: Orzeł, Pogoń, w tarczy ser­cowej Sno­pek, w dolnym polu Bróg z parą gwiaz­dek i parą kropek, TERNARIVS LOB AN 1627; waga 0,40 g, ø 16,5 mm (wykop F, nr inw. 408/93)
Foto: 8,5 kB Foto: 7,4 kB
Elbląski szeląg królowej Szwecji Krystyny (1635 r.). Na awersie CR, niżej tarcza ze Snop­kiem, CHRIS.DG — REG·SVE. Na rewersie kar­tusz z herbem Elbląga, [chwast]SOLI­DVS·­CIVI·ELBING35; wa­ga 0,37 g, ø 17,0 mm (nr inw. 496/93) Gdański denar (1573 r.) z okresu bezkrólewia. Na awersie orzeł Prus Królewskich ze zbroj­nym ramie­niem nad prawym, he­ral­dycznym skrzydłem. Na rewersie herb Gdańska, z bo­ków 7–3; waga 0,33 g (z lakierem), ø 11,7 mm (wykop F, nr inw. 411/93)
Foto: 7,5 kB Foto: 3,7 kB
Węgierski denar cesarza Rudolfa z mennicy w Krzemnicy (1581 r.). Na awersie herb pięcio­polowy, ·RVD////RO/I/S·AV­·G·­H· B·R·. Na rewersie Madonna tronu­jąca, z boków K–B, PATR{I58I{HVNG·; waga 0,40 g, ø 14,9 mm (wykop F, w–wa I/2, nr inw. 328/93) Polski denar Władysława II z mennicy w Krako­wie (ok. 1140–1144 r.). Na awersie półpostać księcia na wprost, z mieczem w prawej i tarczą w lewej ręce, po prawej miniatura zamku, wew­nętrzna obwódka perełkowa, w oto­ku ·L·L... Na rewersie po­piersie św. Wojciecha na wprost, z pastorałem w prawej i Ewangelią w lewej dłoni, wew­nętrzna obwódka perełkowa, w otoku nie­czytelne znaki, ø 13,3 mm (nr inw. 451/93)
Foto: 3,7 kB Foto: 4,2 kB

  * Zdjęcia wykonali Jerzy Wierzbicki i Piotr Namiota
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW