Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Ozdoby

Foto: 5,6 kB Foto: 8,2 kB Foto: 6,7 kB
Dęty kabłączek srebrny
typu pomorsko-obodryckiego
Fragment srebrnego kabłączka skro­nio­wego o średn. wew. 4,0 cm, da­to­wa­nego na XII w. (Giecz, stan. 4 – cmen­tarzysko, nr inw. 163/1959) Brązowe kabłączki skroniowe — naj­bar­dziej typowe ozdoby słowiańskich kobiet
Foto: 7,6 kB Foto: 9,1 kB Foto: 9,4 kB
Te siedem kabłączków skroniowych two­rzyło „skarb” zamknięty pierwotnie w ja­kimś pojemniku (np. sakiewce), który zo­stał ukryty tuż nad posadzką w narożniku krypty relikwiarzowej koś­cio­ła grodowe­go św. Jana Chrzciciela (z badań w 2001 r.) Cztery kabłączki skroniowe, w tym dwa sil­nie odkształcone, odkryte pod­czas ba­dań w 2001 roku na cmen­tarzysku (Giecz stan. 4) Dwa kabłączki skroniowe, idealnie za­cho­wane (także z cmentarzyska Giecz stan. 4)
Foto: 2,8 kB Foto: 2,2 kB Foto: 3,2 kB
Uszkodzony kabłączek skroniowy Kabłączek skroniowy
(przed konserwacją)
Fragment pierwszy od lewej to jeszcze jedno ujęcie kabłączka ze zdjęcia nr 2
Foto: 2,1 kB Foto: 2,2 kB Foto: 3,1 kB
Ułamek kabłączka skroniowego
(Giecz stan. 1, nr inw. 90/2000)
Fragmenty kabłączka skroniowego
(Giecz stan. 1, nr inw. 60/1999)
Piękny kabłączek skroniowy
(Giecz stan. 4, nr inw. 58/1999)
Foto: 2,7 kB Foto: 2,9 kB Foto: 3,5 kB
Kabłączek skroniowy
(Giecz stan. 4, nr inw. 73/1999)
Trzy kabłączki skroniowe
(Giecz stan. 4, nr inw. 87, 76 i 88/1999)
Trzy kabłączki skroniowe
(Giecz stan. 4, nr inw. 90, 24 i 45/1999)
Foto: 4,5 kB Foto: 7,9 kB Foto: 6,5 kB
Pięć kabłączków skroniowych (Giecz stan. 4, nr inw. 97, 112, 98 i 113/1999) Sprzączka do pasa Brązowa zapinka podkowiasta o kabłąku wykonanym ze sztabki o przekroju okrągłym, zakończona czworokątnymi guzkami. Kolec nie zachował się.
Foto: 3,6 kB Foto: 2,7 kB Foto: 2,8 kB
Obrączka Pierścionek
(Giecz stan. 1, nr inw. 42/1995)
Inne ujęcie tego samego pierścionka
co obok
Foto: 3,8 kB Foto: 2,4 kB Foto: 3,6 kB
Pierścionek znaleziony w 1999 roku w grobie kobiety, jeszcze na jej palcu (Giecz stan. 4, nr inw. 96/1999)

  * Autorem fotografii nr 7–16, 19–24 jest Piotr Namiota, a zdjęcia nr 1–3 i 18 wykonał Jerzy Wierzbicki
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW