Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Elżbieta Indycka

Dni Kasztelanii Gieckiej

Rezerwat Archeologiczny „Gród Piastowski” w Gieczu znajduje się na terenie gminy Dominowo, w powiecie średzkim. Od 1985 roku placówka ta znajduje się w ramach struktur organizacyjnych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Oprócz prac badawczych ważne miejsce w działalności Muzeum zajmuje szeroko rozumiana popularyzacja wiedzy historycznej. W ostatnich latach nastąpiło ożywienie współpracy między Muzeum a Domem Kultury w Dominowie. W kalendarzu imprez organizowanych wspólnie od wielu lat są Dni Kasztelanii Gieckiej; w roku ubiegłym odbyły się XXI z kolei. Grodzisko jest celem rajdów i spotkań dzieci i dorosłych w trakcie imprez towarzyszących Dniom Kasztelanii. Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku ubiegłym na Grodziszczko licznie przybyła młodzież szkolna, by „na żywo” zapoznać się z metodami prac wykopaliskowych i ich wynikami. Taki sposób przedstawiania historii zawsze wzbudza wiele emocji i zainteresowania, większego niż zwiedzanie muzeum.

Wspólnie z Domem Kultury nawiązaliśmy współpracę z Teatrem Polskim z Poznania. Zespół Teatru często odwiedza Giecz — miejsce pochówku Stanisława Hebanowskiego, architekta budynku Teatru Polskiego w Poznaniu, i jego wnuka, też Stanisława Hebanowskiego — reżysera, kierownika literackiego i artystycznego, krytyka i tłumacza. W 1998 roku współpraca ta zaowocowała plenerowym przedstawieniem „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Sztuka wystawiona wieczorem, na tle oświetlonego kościoła św. Mikołaja w Gieczu, dostarczyła licznie zebranym widzom niemało wzruszeń. Kolejną magiczną noc przeżyliśmy w ubiegłym roku. Teatr Polski wystawił bowiem, tłumaczony przez St. Hebanowskiego, dramat Sofoklesa „Antygona”, w reżyserii Waldemara Matuszewskiego. Naturalną scenerią przedstawienia były fundamenty palatium na grodzisku. Ascetyczna scenografia, wspaniałe kostiumy i światło licznych pochodni potęgowało tajemniczy nastrój ciepłego wrześniowego wieczoru. Wystawienie tej bogatej w treści sztuki było niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym gminy; można też mieć nadzieję, że teatralne przedstawienia plenerowe na terenie Rezerwatu staną się stałym elementem Dni Kasztelanii Gieckiej.

Patronem gminy Dominowo jest św. Mikołaj; zostało to zamanifestowane w herbie, w którego centrum znajduje się postać świętego. W związku z tym 6 grudnia obchodzone są „imieniny gminy”. W organizację tego święta włączone jest także nasze Muzeum. W roku ubiegłym na zaproszenie władz gminy przybyli: senator RP prof. Jerzy Smorawiński, poseł na Sejm i burmistrz Środy Wielkopolskiej Mieczysław Jacków, przedstawiciel wojewody Paweł Łukaszewski, wicestarosta średzki Tomasz Pawlicki, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gniotowski, dyrektor MPP na Lednicy Andrzej Kaszubkiewicz, oraz wójtowie, sołtysi, mieszkańcy gminy. Goście uczestniczyli w uroczystej Mszy św., odprawionej przez proboszcza księdza Piotra Tila w kościele na Grodziszczku. W homilii proboszcz nawiązał do dwóch świętych: Jana Chrzciciela patrona parafii na Grodziszczku i św. Mikołaja patrona parafii w Gieczu i całej gminy. Po Mszy zaprosiliśmy gości na teren wykopalisk przy kościele św. Jana Chrzciciela, gdzie z niekłamanym zainteresowaniem przysłuchiwano się sprawozdaniu z rewelacyjnych odkryć, interesująco przedstawionych przez mgr Teresę Krysztofiak. Dalsza część prezentacji ubiegłorocznych badań miała miejsce w budynku Muzeum. Przygotowana tu była niewielka wystawka nowoodkrytych zabytków, a mgr Elżbieta Indycka przedstawiła wyniki prac na cmentarzysku i osadzie przygrodowej. Goście dali wyraz swojemu zainteresowaniu licznymi pytaniami. Kolejnym etapem wycieczki był kościół św. Mikołaja w Gieczu, gdzie mgr Teresa Krysztofiak przedstawiając wyniki badań sprowokowała ożywioną dyskusję na temat roli Giecza w państwie Pierwszych Piastów. Wycieczka ta była również pretekstem do rozmów na temat obecnej kondycji tego interesującego kompleksu i możliwości nadania mu blasku, na jaki zasługuje. Dalsza część spotkania odbywała się w szkole w Gieczu, gdzie oficjalnie przywitał gości przewodniczący Rady Gminy. W okolicznościowym przemówieniu wójt Antoni Ochowiak, nawiązał do obchodów jubileuszu roku 2000, którego inauguracją w gminie i powiecie było właśnie to uroczyste spotkanie. Duże poruszenie wśród słuchaczy wywołał, przygotowany specjalnie na tę okazję i sugestywnie przedstawiony referat dr. Michała Brzostowicza z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, poszukujący analogii między rokiem 1000 i 2000. Bardzo ciepło przyjęto mini recital Olgi Bojakowskiej i Tomka Koniecznego, muzycznych wychowanków Domu Kultury. Wrażeniami z tego sympatycznego spotkania dzielono się przy poczęstunku, przygotowanym przez Urząd Gminy w Dominowie.

Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW