Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Elżbieta Indycka

Giecz

Deutsche Version Foto
04.06.12
Stilus
Giecz (Polska)
Brąz
dł. 11 cm; dł. główki z mankietem 2,7 cm
Giecz, Rezerwat Piastowski w Gieczu.
nr inw. Gz 20III/3899

Stylus, służący zapewne do pisania na woskowych tabliczkach, został odkryty w 1999 roku na cmentarzysku z 2. połowy XI wieku, znajdującym się w pobliżu grodu w Gieczu. Główka stylusa wykonana jest w kształcie dłoni trzymającej płytkę. Odgranicza ją pas ornamentu w kształcie plecionki, tworzący swoisty mankiet. Ten wyrób świadczy o utrzymywaniu kontaktów z Europą Zachodnią.

Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW