Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Fotokopia bulli (10.724 bajty)
Oto początkowy fragment Bulli Gnieźnieńskiej wystawionej, na prośbę arcybiskupa gnieźnień­skiego Jakuba, przez pa­pie­ża Innocentego II w Pizie, dnia 7 lipca 1136 roku.
Bulla ta, przechowywana w Archiwum Katedralnym w Gnieź­nie, jest najstarszym zabyt­kiem języka polskiego, ponieważ zatwierdzając dobra i dochody metropolii gnieź­nieńskiej wy­mie­nia polskie nazwy wielu miejscowości i osób w nich mieszkających. Stąd zwana też bywa złotą bullą języka pol­skiego.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW