Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Kabłączek: 29.109 bajtów
Kabłączek: 7.561 bajtów
Fragment srebrnego kabłączka skroniowego o średnicy wewn. 4,0 cm
(Giecz, stan. 4 — cmentarzysko, nr inw. 163/59) z XII w.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW