Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Mirosław Makohonienko, Marek Polcyn

Spotkanie interdyscyplinarnej,
roboczej grupy badawczej Giecz '91

W dniach 22 i 23 marca 1991 w gieckim oddziale Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyło się spotkanie interdyscyplinarnej, roboczej grupy badawczej poświęcone omówieniu wyników badań prowadzonych nad materiałami pozyskanymi w trakcie ubiegło­rocznych wykopalisk na wczesnośredniowiecznym moście/grobli w Gieczu stan. 2.

W spotkaniu wzięli udział: doc. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski (AGH Kraków), mgr Marek Krąpiec (AGH Kraków), mgr Krystyna Milecka (UAM), mgr Lucyna Kubiak (UAM), mgr Mirosław Makohonienko (UAM), mgr Elżbieta Indycka (MPP), mgr Marek Polcyn (MPP), mgr Ilona Krzyżaniak.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter nieoficjalny i poświęcony został na spotkanie towarzyskie. Drugi dzień wypełniła prezentacja minireferatów dotyczących wyników uzyskanych w każdej z zaangażowanych dyscyplin. Honorowe przewodnictwo prezentacji i dyskusji objął prof. dr hab. Kazimierz Tobolski. Tego dnia do grona uczestników dołączył także kustosz Muzeum Pierwszych Piastów, kierownik Działu Interdyscyplinarnego mgr Edwin Dzięciołowski. Kolejno wystąpili:

  • M. Pawlikowski – referował wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych osadów jeziornych z Giecza;
  • K. Milecka – omówiła diagram pyłkowy uzyskany w wyniku analizy osadów pobranych ze ściany wykopu;
  • M. Krąpiec – przedstawił datowanie dendrochronologiczne konstrukcji drew­nia­nych mostu/grobli;
  • E. Indycka – zaprezentowała wyniki analizy archeologicznej;
  • M. Polcyn – omówił rezultaty badań paleoetnobotanicznych.

Prezentacji problemów badawczych towarzyszyła gorąca dyskusja, której jednym z efektów było wstępne podsumowanie danych zgromadzonych na temat mostu/grobli, jak również postulat zebrania przedstawionych materiałów w formie artykułu zbiorowego do września 1999 roku.

Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW