Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Logo: 4 kB
20 grudnia 1999 r.
Radni powiatowi obradowali w Gieczu

Jak pomóc muzeum

Trasa polsko-niemieckiego rajdu samocho­dowego szla­kiem Ottona prowadzić będzie przez Giecz. Goście odwiedzić mają muzeum. Tymczasem brak środków na przy­goto­wanie wy­stawy. Marszałek zmniejszył przy­szło­rocz­ny budżet muzeum o 30 %. Bożenna Urbańska przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zło­żyła na ręce dyrektora Andrzeja Ka­szubkiewicza album powiatu średz­kiego.

Spotkanie robocze Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Powiatu zorganizowano w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów w Gieczu. Radni powiatu oraz przedstawiciele samorządu gminnego zwiedzili tam nowo odkryte w tym roku cmentarzysko z połowy XI wieku. Mieli też okazję obejrzeć niezwykłe przedmioty, które są efektem tegorocznych wykopalisk. Pod warstwą grobów znaleźliśmy osadę z początku VIII wieku mówi Elżbieta Indycka, pracownik muzeum. Godna uwagi jest — moim zdaniem droga moszczona drewnem. Osada była bardzo porządna. Do tej pory została ona jednak odkryta tylko w części. Przyczyną zastoju w pracach archeologicznych jest głównie brak środków na badania. Dyrektor muzeum Andrzej Kaszubkiewicz przyznał, że Giecz otrzymał pieniądze na kolejny rok tylko na funkcjonowanie: na opłaty za energię elektryczną czy pensje pracowników, nie ma natomiast pieniędzy na prace merytoryczne: badania, wystawy czy remonty. Budżet na muzeum zmniejszono o 30 proc.
Tymczasem w przyszłym roku obchody Milenium dotyczyć będą również Giecza. Przez tę miejscowość przejeżdzał bowiem najprawdopodobniej Otto III. Po tysiącu lat trasą jego wizyty w Polsce przebiegać będzie polsko-niemiecki rajd samochodowy. Trwać będzie trzy dni, w Gieczu przejazd odbywałby się 27 maja 2000 roku. W związku z tym muzeum w Gieczu chciałoby godnie przyjąć gości. Dyrektor Kaszubkiewicz obliczył, że na wszystkie potrzeby konieczna byłaby kwota 50 tysięcy złotych: 25 tysięcy na remont zabytkowego probostwa, które zostałoby zagospodarowane na potrzeby muzeum, 10 tysięcy na remont istniejącego pawilonu oraz 12–15 tysięcy na przyszłoroczną wystawę.
W związku z tym zwrócił się on zarówno do wójta jak i radnych powiatowych o wsparcie. Sprawa ma zostać przedstawiona Radzie Powiatu.

Sylwia W. SYDOR
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW