Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Logo: 18 kB
24.09.1998

WYDARZENIA — PROJEKTY — PRODUKTY
Informacje

Tajemniczy grobowiec w ruinach romańskiego koś­cioła w Gieczu odkryli archeolodzy prowadzący bada­nia na terenie wczesnopiastowskiego grodu. W tym se­zonie prace wykopaliskowe koncentrowały się przy od­słanianiu reliktów murów dużego kościoła z XI wieku. Pod posadzką znaleziono resztki dużego grobowca i szczątki ludzkich kości. Grobowiec został w przeszłości obrabowany albo zmarłych eks­hu­mo­wano.   Zostały  tylko niewielkie  fragmenty kości.  Na

razie nie można określić ani płci, ani wieku, ani też liczby zmarłych. Zdaniem archeologów sądząc po monumentalnym zało­żeniu grobowca — w centralnej części wielkiej świątyni — musiał tam spoczywać ktoś znaczny. Być może z dy­nastii piastowskiej. Giecz w czasach pierwszych Pias­tów był ośrodkiem tej rangi co Gniezno czy Poz­nań.

na podst. PAP opr. Tadeusz Belerski
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW